"КЛУБФЕРБАНД-ИТА" ООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.002-0441-C01 по проект "Развитие на управленския капацитет и разтеж на МСП".

Проект и главна цел:

Развитие на управленския капацитет и разтеж в "КЛУБФЕРБАНД-ИТА" ООД чрез въвеждане на специализирани услуги, придобиване на международни сертификати и използване на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Бенефициент:

"КЛУБФЕРБАНД-ИТА" ООД

Обща стойност: 264 000.00 лв, от които 157 080 лв. европейско и 27 720 лв. национално съфинансиране.

Начало: 07.03.2017 г.

Край: 07.09.2018 г.

BG16RFOP002-2.002-0441-C01