Основни дейности:

1. Разработване и производство на:

2. Комплексно техническо обслужване на технически системи:

 • фасилити мениджмънт и техническо обслужване;

 • доставка и смяна на консумативи;

 • управление и осигуряване на необходимите лицензионни разрешителни режими за техническите системи, съгласно действащата нормативна уредба;

 • текуща и аварийна поддръжка на техническите системи.

3. Проектиране, доставка, инженеринг и сервизно поддържане на електронни и слаботокови системи:

 • компютърни мрежи и структурно окабеляване;

 • комуникационни системи и телефонни централи;

 • "gateway"-системи за ISDN, LAN и GSM мрежи;

 • системи за пожароизвестяване;

 • системи за озвучаване;

 • системи за видеонаблюдение;

 • охранителни системи;

 • системи за контрол на достъпа и др.

4. Продажба, доставка, разпространение и сервиз на офис оборудване:

 • малки и средни телефонни централи и телефонни апарати;

 • касови апарати;

 • "gateway"-устройства за GSM- и LAN-мрежи;

 • персонални компютри, монитори, принтери, аксесоари и др.