WELLCOME!

 

HERZLICH WILLKOMMEN!

     

ДОБРЕ ДОШЛИ!

 
       

 
 

to enter choose a language

 
 

   
 

 

 
 

*  

1998 Първата система за таксуване в Софийското метро

 *  

2001 Първата система за таксуване с баркод билети в Софийското метро  

  *  

2002 Първият автомат за билети с монети  

 *  

2010 Първият автомат за билети с банкноти  

  *  

2013 Първият автомат за билети с банкови карти  

  *  

2015 Първият автомат за билети с безконтактни банкови карти  

  *  

2016 Първият ПОС терминал за фискални баркод билети  

  *